Kurs/Danskväll den 14 juni i Furudal är tyvärr inställd

2020-06-14 Furudals Bruk.

På grund av det rådande läget med Covid-19 och eftersom det förväntas pågå ytterligare några månader tvingas vi att ställa in detta arrangemang . Vi får träffas på dansgolvet vid ett annat tillfälle.

Trots den allmän spridningen av coronaviruset och den allvarliga situationen just nu, behöver vi ändå se framåt. Det här kommer att gå över, även om ingen vet när. Vi går därför ut med inbjudan till kurs och danskväll i Furudal så alla kan boka in datumet. Sedan får vi se hur läget är i månadsskiftet maj/juni med förhoppning om att vi kan genomföra evenemanget.