2023-03-15

Efter en veckas uppehåll är vi återigen igång med vår onsdagsträning. Kvällens danser blev: Hambo från Oviken efter Svedåker, Shlakapolska från Föllinge efter Ernst Grip, Bakmes från Haverö, Polkett från Grängesberg, Hambo baklänges från Svartnäs och polska från Orsa. Ett stort tack till våra spelmän, Stefhan Ohlström och Pär Frejd för den fina musiken.

2023-03-01

I kväll var vi många danspar på golvet som dansade följande danser: Polska från Bergsjö (Höppa köna), Sturhurveln från Funäsdalen, Polskor från Bingsjö, Hambopolska från Södra Dalarna, Klackpolska från Norra Ångermanland, Polkettering hambo och bakmes från Lillhärdal, Slängpolska från Karlskogatrakten och Schottis nr.2 efter Erik Björkman.

Nästa vecka gör vi uppehåll men vi syns och hörs om 14 dagar.