2023-02-15

En något reducerad grupp dansade under kvällen följande danser: Gammalpolska från Rogsta, Springdans från Hadeland, Slängpolska från Vikbolandet, Polska och bakmes från Ramsele, Bakmes och polska i turer från Idre, Slängpolska från Karlskogatrakten och Polska från Ore.