2022-09-14.

Då har vi äntligen kommit igång med höstens danser. Vi saknade några av paren men dom kommer förhoppningsvis nästa onsdag.

I kväll dansade vi följande:

Margits slunga från Södra Roslagen

Åtabakspolska från Föllinge, Jämtland

Bondpolska från Hedesunda, Gästrikland

Polskor från Bingsjö, Dalarna

Hambo med bakmes från Loos, Hälsingland

Erik Björkmans schottis, Dalarna

Polskdans gammal springdans från Hogdal och Lommeland, Bohuslän

Gammalpolska från Ramsele efter Olsson, Ångermanland