2021-11-03

Då Margareta och jag hade läs lov och befann oss i Småland ansvarade Tina, Pär, Anneli och Micke för danskvällen, vilket vi är väldigt tacksamma för. Under kvällen dansades det: Alfta, Arbrå, Ore, Gammalpolska Föllinge, Getosthambo, Bingsjö, Mellparing, Svedåkers hambo och till sist LIllhärdal.