2019-10-02

2019-10-02.
Kvällen var välbesökt med flera gästande dansare och med både Peter och Åke som svarade för den fina musiken. Vi inledde kvällen med en schottis som uppvärmning varefter vi dansade en slängpolska från Bjuråker. Därefter fick vi under ledning av Christina och Rolf, Jan och Majvor och Kalle och Maj-Lis lära oss budkavledansen som vandrar runt i Sverige inför Folkdansringens 100-års jubileum. Den är inte tillåten att dokumentera därav anledningen till att vi inte kan visa den. Sedan fortsatte vi med polskor från Bingsjö, Polkettering, hambo och bakmes från Lillhärdal, Slängpolska från Malung efter Gucku Erik Halvarsson, Hambo och bakmes från Loos, Polska från Orsa och avslutningsvis en polska från Rogsta.