2019-02-13

I kväll var det tema Jämtland och Ångermanland. Det vi dansade var. Gammalpolska från Ramsele efter Hägg, Snoa till valsmelodi från Stugun, Schottis nr. 2 från Ramsele efter Hägg, Åtabakspolska från Föllinge, Rupolska från Föllinge, Bakmes från Ragunda, Mellparing från Stugun.
Nästa vecka leds dansen av Tina, Pär, Anneli och Micke.