20180214

Kvällen leddes av Tina, Pär, Anneli och Micke och kvällens tema var Föllinge.

Följande danser gicks igenom: Dans på stälan, Gammalpolska, Vingelvals, Rupolska, Bolackarschottis, Jens´n till polska, Åtabakspolska, Noeskleitjen, Hambo och Jens´n till schottis ed byte.