2018-11-21 Gruvgården

2018-11-21 Gruvgården.
Även i kväll blev vi ganska många som dansade följande danser: Körepolska från Skåne, Käringa ma stavin från Särna, Springdans från Rörbäcksnäs, polska från Ore, Svingedans från Skåne, Mazurka från Åsarna i Jämtland, Åtabakspolska från Föllinge och Mellparing från Stugun i Jämtland