2018-11-14 Gruvgården

2018-11-14 Gruvgården.
Även i kväll hade vi gäster, vilket är väldigt trevligt. Den här gången var det Sven som dansade och Åke som spelade till följande danser.
Gammalpolska från Ramsele efter Hägg, Polska från Boda, Bakmes från Rörbäcksnäs, Polkettering, hambo och bakmes från Lillhärdal, Polska från Orsa, Polska från Södra Dalarna, Käringa ma stavin från Särna, Springdans från Hadeland i Norge, Polska och bakmes (Gammalvänster) från Oviken, och avslutade med polkavarianten Köra från Skåne.
Vi hörs nästa vecka