2018-11-03 Korskrogen

2018-11-03 Korskrogen
Då har vi genomfört kursen i Korskrogen igen. 18 par deltog i kursen och alla kämpade på och verkade trivas. Under dagen jobbade vi med Shlakapolska från Föllinge, Senpolska från Östra Jämtland(Gimdalen) Schottis från Boda och Polska från Boda. Välkomna åter den 9/3 2019.
Tack Sven-Erik för filmerna.