2018-09-26 Gruvgården

2018-09-26.
I kväll fick vi klara oss utan Peter eftersom han inte hade möjligheter att spela denna kväll. Vi dansade följande danser:
Gammalpolska från Rogsta, Skuvpolska från Västmanland, Shlakapolska från Föllinge, Bondpolska från Överhärde, Hambo åt två håll efter Ragge från Säter, Storhurveln eller Svängpolska från Mässlingen, Funäsdalen, Svingedans från Skåne.