2018-09-12 Gruvgården

2018-09-12 Gruvgården
Då har vi äntligen kommit igång med höstens övningar. Denna kväll dansade vi följande danser.
Järvsö, Polska från Nås, Södra Dalarna, Hambo med bakmes från Loos, Gammalpolska från Ramsele efter Olsson, Polkettering, hambo och bakmes från Lillhärdal, Springpolska från Nås, Polska från Boda, variant B efter Röjås Jonas, Schottis från Boda och kvällen avslutades med en polska med byte.