2018-04-11 Gruvgården

 

Hej alla. Kvällen var välbesökt med föreningens egna medlemmar samt även några gastande dansare. Dessa fick dansa: Gammalpolska från Ramsele efter Hägg, Polkettering, hambo och bakmes från Lillhärdal, Polska från Skepplanda, Polska från Rättvik, Bakmes och polska i turer från Idre, Hambo från Svartnäs och Polska från Orsa