1992-11-01 Floda Sockenstuga

Då vi på grund av Covid-19 ännu inte kan träffas och dansa i vår grupp planerar vi, för att hålla liv i gruppen, läggaut en del gamla klipp från förr. Beklagar att bildkvaliteten inte är den bästa, min kamera hade inte samma kvalitet som dagenskameror har. Dessa klipp är från en kurs 1992 i Floda Sockenstuga.

As we can not yet meet and dance in our group due to Covid-19, we plan, to keep the group alive, to addout some old clips from the past. Sorry that the image quality is not the best, my camera did not have the same quality as todaycameras have. These clips are from a course in 1992 in Floda Sockenstuga.