11-17/ 2021 Braheskolan Visingsö

Då är vi äntligen igång med dansen igen efter det långa uppehållet p.g.a. pandemin. Den här kursen ägde rum, under va:41, på Braheskolan på Visingsö. Danserna vi gick igenom under veckan var: Bingsjöpolskor, Hambo med bakmes från Loos, Polska från Bergsjö (Höppa Köna), Polska och bakmes från Kall, Polska från Alfta och Arbrå, Åtabakspolska från Föllinge, Bakmes hambovals och polska från Särna variant B, Polska från södra Dalarna, Hambopolska från Föllinge, Käringa ma stavin från Särna, Polkettering hambo och bakmes från Lillhärdal och Svingedans från Skåne. Musiken svarade Gamla Enskede Spelmän för som består av Lena och Gunnar Iggendal och Ulf Lundgren.Vi tackar dom för hjälpen och även Pär och Börje för filmandet och tack till alla dansare som deltog under veckan.